Vi fick 7500 € att använda på hösten 2018 för mindre bemedlade inom följande grupper: invandrare, arbetslösa, utvecklingstörda och pensionärer. Rabattansökningarna behandlas i den ordning som de lämnats in och beviljas så länge det för ändamålet beviljade statsbidraget räcker.

Rabatter på kursavgifter kan beviljas enligt följande:

Pensionärsrabatt 20 % för två kurser.

Arbetslösa 50 % för två kursser.

Sista dagen för ansökan om rabatter är 30.9.2018 och ansökan sker på kansliet. Rabatter beviljas enbart på höstens faktura.

Rabatter beviljas inte för enskild undervisning i musik, kurser i keramik, vävning eller vattengymnastik, gymsalar eller kortkurser.

 

Syskonrabatt

Syskonrabatt beviljas inom undervisning i konst, dans och musik. Man anhåller om rabatt av rektor och ett syskon kan få 30 % på den billigare kursen. Inga rabatter beviljas för materialavgifter.