Raseborgs stad vill satsa på effektiv användning av idrotts- och motionsfaciliteter året runt. Med begränsade resurser och ett stort antal faciliteter placerade inom ett stort geografiskt område medför det stora utmaningar till skötseln och kostnadseffektiv verksamhet.

Av denna anledning vänder sig Raseborgs stad nu till lokala föreningar som har kapacitet (= tid, kunskap och maskineri), brinnande intresse och möjlighet att agera med kort varsel - gärna året runt. Vi har behov inom gräsklippning, skötsel av motionsspår och skidspår samt arbete med isbanor, friluftsspår, lokala sportplaner och näridrottsplatser. Staden reserverar sig rätten att fördela ansvaret jämlikt mellan olika föreningar och besluten görs av fritidschefen.

Raseborgs stad gör 1 + 1 års avtal. I avtalen definieras ansvarsområden, rättigheter, skyldigheter, principer för kostnader och ersättning samt fakturerings- och uppsägningsprinciper.

Den momsfria ersättningen är 10 €/h för arbete utan maskin eller 22 €/h för arbete med maskin som inte tillhör staden. Ett helhetspris kan komma i fråga i vissa fall. Nivån på timersättning är fastställd av bildningsnämndens sektion för idrott och hälsomotion. I vissa fall finns möjlighet att använda stadens utrustning, verktyg och förråd för att kunna genomföra arbetet.

Lämna in din intresseanmälan per e-post till fritidschefen Reino Kärkkäinen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningar besvaras av fritidschef Reino Kärkkäinen (019-289 2145) eller ansvarig parkchef Joacim Mäkelä (019-289 3850).