Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2000 födda enligt följandet:

Kungörelsen kan läsas här: pdf Kungörelse värnpliktsuppbåd

Raseborgs stad

20.6.2018