Förslag till gatuplan för Stabsgatan, på avsnittet Centralgatan-Tragmansgränd samt Dikesgatan, är under tiden 23.7 – 10.8.2018 framlagt på tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 i Karis och i Gamla stadshuset i Ekenäs, Rådhustorget samt på stadens webbplats www.raseborg.fi.

I enlighet med § 43 i markanvändnings- och byggförordningen har intressenter rätt att under ovan nämnda tid inlämna skriftliga anmärkningar mot förslaget, adress: Tekniska nämnden, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis.

pdf Gatuplan Stabsgatan Dikesgatan situationsplan
pdf Gatuplan Stabsgatan skärning
pdf Gatuplan Dikesgatan skärning

TEKNISKA NÄMNDEN