Förslag till gatuplan för Bruksvägens parkeringsplats i Billnäs, är under tiden 23.7 – 10.8.2018 framlagt på tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 i Karis samt i Gamla stadshuset i Ekenäs, Rådhustorget och på stadens webbplats www.raseborg.fi.

pdf Bruksvägens parkeringsplats

Förslag till gatuplan för f.d. banvallen i Billnäs, är under tiden 23.7 – 10.8.2018 framlagt på tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 i Karis samt i Gamla stadshuset i Ekenäs, Rådhustorget och på stadens webbplats www.raseborg.fi.

I enlighet med § 43 i markanvändnings- och byggförordningen har intressenter rätt att under ovan nämnda tid inlämna skriftliga anmärkningar mot förslaget, adress: Tekniska nämnden, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis.

pdf F.d. banvallen i Billnäs

Tekniska nämnden