TIEDONANTO TARKKAILUSUUNNITELMAPÄÄTÖKSESTÄ

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antavat 27.7.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

Hakija: Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry tarkkailuvelvollisten puolesta

Asia: Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2019 alkaen.

Tarkkailusuunnitelmapäätös on sen ajan kun päätökseen voi hakea oikaisua nähtävänä Lohjan sekä Raaseporin kaupunkien ilmoitustaululla sekä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen verkkosivuilla. Tarkkailusuunnitelmapäätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmäliitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 7.9.2018. Oikaisunhakuakoskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät tarkkailusuunnitelmapäätöksen liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

Helsingissä 27.7.2018

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto

Opastinsilta 12, 00520 Helsinki

Kalastusbiologi Perttu Tamminen puh. 050 3963322

 

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2019 alkaen