Kungörelse

Egentliga Finlands NTM-central har den 4.9.2018 givit ett beslut som gäller dispositionsplanen för fiskerihushållningsavgifter i Nylands havsområde.

Beslutet kan läsas här: pdf Beslut gällande dispositionsplanen för fiskerihushållningsavgifter i Nylands havsområd

Raseborgs stad