Ett förslag till tomtindelning för kvarter 379 i stadsdel 14 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 27.4. – 14.5.2018.

förslag till tomtindelning, kvarter 379

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen, mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820

MÄTNINGSENHETEN

Eftersom ägare eller personer med rätt till föremålen inte påträffats och då deras vistelseort är okänd, uppmanas de att inom sex (6) månader från denna kungörelse anmäla sig till kungöraren vid påföljd att de annars mister sin rätt till föremålen (Tvångsmedellagen 7:23,4).:
På polisens uppdrag har följande lösa egendom beslagtagits: se kungörelsenpdf Polisinrättningen i Västra Nyland

Stadsplaneringsarkitekten ger följande beslut 12.4.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslutet om tillstånden och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsavdelningen, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Stadsstyrelsen i Raseborg har vid sitt sammanträde 5.3.2018 § 81 godkänt ändring av detaljplan Ormnäsvägen 10, Ekenäs.

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.2.2018 § 7 godkänt ändring av stranddetaljplanen för Furuholm.

Stadsfullmäktige i Raseborg har vid sitt sammanträde 12.2.2018 § 8 godkänt detaljplaneförslaget för Gammelboda stranden.

Raseborgs stad vill satsa på effektiv användning av idrotts- och motionsfaciliteter året runt. Med begränsade resurser och ett stort antal faciliteter placerade inom ett stort geografiskt område medför det stora utmaningar till skötseln och kostnadseffektiv verksamhet.

Planen anhängiggörs 8.1.2018.

Program för deltagande och bedömning finns tillgängligt på Raseborgs stads planläggningsenhet, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis och på www-sida: http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/detaljplaner

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 9020 i stadsdel 9 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 5.1. – 18.1.2018.

Förslag till ändrad tomtindelning, kvarter 9020 

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen, Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

Mätningsenheten

STADSFULLMÄKTIGE sammanträder måndagar kl. 18.00 i Seminarieskolan/aulan i Ekenäs preliminärt enligt följande: 12.2, 16.4, 14.5 och 4.6.2018. Sammanträdena kungörs även skilt för varje möte. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.
STADSSTYRELSEN sammanträder till ordinarie sammanträden måndagar kl. 18.00 i Raseborgs stadshus, Rådhustorget, enligt följande: 15.1, 22.1, 5.2, 19.2, 5.3, 19.3, 26.3, 9.4, 23.4, 7.5, 21.5 och 11.6. Protokollet från sammanträdet finns till allmänt påseende den tionde (10) dagen efter sammanträdet på stadens webbsida och beträffande extra sammanträde i samband med protokoll från följande ordinarie sammanträde. Närmare uppgifter ger stadssekreterare Thomas Flemmich.

Ett förslag till ändrad tomtindelning för kvarter 452 i stadsdel 55 finns offentligt framlagt till påseende på Raseborgs stads anslagstavla, Rådhustorget, 10600 Ekenäs under tiden 12.9 – 25.9.2017.

Ändrad tomtindelning, kvarter 452

Eventuella anmärkningar ska skriftligt tillställas stadsgeodeten, adr. Tekniska centralen,

Mätningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis eller till e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. före utgången av ovannämnda tid.

Tilläggsuppgifter tfn 019 289 3820.

MÄTNINGSENHETEN

Tf. stadsplaneringsarkitekt har gjort beslut i följande tillståndsärende gällande miljöåtgärd:

710-679-2-67 och 710-679-2-68, sportplanområdet, Fiskars, byggande av pump track cykelbana.

Ovan nämnda beslut har givits den 7.7.2017 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavlor i Ekenäs och Karis samt på stadens www-sidor under tiden 6.7.2017 -24.7.2017.