Raseborgs stad söker en socialarbetare inom barnskyddet till enheten barn- och familjetjänster.

Kom med i vårt team och utveckla verksamheten och arbetsmetoderna inom barnskyddet vid enheten barn- och familjetjänster i Raseborg. Produktionen av social service är indelad enligt följande: barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete och handikappservice samt invandrarbyrån.

Enheten barn- och familjetjänster består av sex socialarbetare, åtta familjearbetare, två barnatillsyningsmän, en kanslist och enhetschef. Enhetens arbetsutrymmen finns i Ekenäs, mottagningspunkt finns även i Karis.

Raseborgs stad söker en sjukskötare till Raseborgs HVC bäddavdelning.

Raseborgs stad söker en vikarie för psykolog till barn- och ungdomsteamet vid mentalvårdsenheten. Vikarien ansvarar för psykologservicen för svenskspråkiga barn under skolåldern i Ekenäsområdet.

Vikariatet är t.o.m. 31.7.2019.  

Vi söker för fortlöpande tjänsteförhållande en

Utvecklingschef

Utvecklingsavdelningen omfattar uppgiftsområdena avdelningens ledning, kulturtjänster, turism, kollektivtrafikplanering, stadens informationservice och näringslivsfrågor. Av speciell vikt är bidragande till utveckling av stadens näringsliv och kontakter till företagare och industri. Avdelningen har 9 anställda och en årlig budget på 2 M€. Utvecklingschefen rapporterar till stadssekreteraren men jobbar intensivt tillsammans med stadsdirektören för att nå framgång i näringslivsfrågor.  

Raseborgs stad söker en tandhygienist.

Raseborg är en vidsträckt, naturskön tvåspråkig stad med svensk majoritet och ca 28 000 invånare. Kommunen har flera verksamhetspunkter för tandvård. Vi använder patientdatasystemet Effica och digitaliserad röntgen.