Raseborgs stad söker en personalsekreterare

Till personalsekreterarens ansvarsområden hör personalförvaltningens IT-lösningar, personalförmåner och information.

Personalsekreteraren har också andra arbetsuppgifter i anslutning till personalavdelningen. Dessa uppgifter kan t.ex. vara sekreteraruppgifter, beredningar, löneärenden, arbetstidsfrågor, utbildning, rekrytering, förhandlingar, stöd till förmän, tolkning av kollektivavtal, uppgifter i anslutning till arbetarskyddet etc.

Personalsekreteraren fungerar som arbetsgivarens representant och deltar i utvecklandet av personalförvaltningen inom staden.

 

Behörighetsvillkor är:

  • Lämplig högskoleexamen.
  • Utmärkta kunskaper i svenska eller finska, samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.
  • Kännedom om personalförvaltning.
  • IT-kunskaper.

Som merit räknas:

  • Kännedom om kommunala kollektivavtal.

Vid valet läggs också stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för uppgiften.

Vi erbjuder:

  • Intressant och utmanande arbete i en dynamisk miljö.
  • Flexibel arbetstid.
  • Lunchförmån och andra personalförmåner.

Frågor angående tjänsten som personalsekreterare riktas till personalchefen 019-289 2030.

Prövotid 6 månader. Den som väljs ska visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan arbetet påbörjas. Tjänsten som personalsekreterare tillträds enligt överenskommelse.

Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida. Söktiden pågår till 2.5.2018 kl. 12:00. I ansökan anges löneanspråk.

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten och anvisningar hittar du här: http://careers.raseborg.fi.