Vi söker undervisningspersonal till Karis svenska högstadium:

  • 1 timlärare i huvudsyssla (kompanjon/resurslärare), för tiden 1.10.2018 – 30.6.2019

Tjänsten lediganslås att sökas senast 21.9.2018 kl. 16:00, ansökningarna inlämnas elektroniskt via careers.raseborg.fi. Där finns mera information om vad vi kan erbjuda samt om våra förväntningar av den sökande.
Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.