Du som är ny invandrare i Raseborg och Hangö

Som nyanländ invandrare i Raseborg och Hangö börjar du med att kontakta Västra Nylands Invandrartjänst som har ansvarar över invandrarfrågorna i området.

Vi ansvarar över att du vet hur du hittar bostad, vet hur hälsovården och socialvården fungerar osv.

 

Västra Nylands Invandrartjänst


Tidsbeställning: 019-289 2295
Öppethållningstider i Ekenäs:måndagar kl 14–16

                                 i Karis (Dalgatan 10): tisdag och onsdag kl 13–16, fredag 10–12

                                 i Hangö (Esplanaden 77): torsdag kl 13–16

Besöksadress:Raseborgsvägen 37 R huset 10650 Ekenäs

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.raseborg.fi/migrant

Klicka på de blåa rubrikerna för att komma direkt till det du vill veta om,

annars rulla neråt.

 1. Registrering 

2. Utkomst  

3. Boende   

4. Hälsovård 

5. Utbildning

6. Skolor och dagvård för barn

7. Religion

8. Bibliotek

9. Loppmarknader och arbetsverkstäder

10. Fritid

11. Allmän information om det finländska samhället

 

 

 

1. Registrering

Om du nyligen flyttat till Raseborg bör du registrera dig hos polisen och magistraten så fort som möjligt.

 

Raseborgs Magistrat

Adress: Formansallén 4

PB 49, 10601 EKENÄS

Växel: 071 873 1430

http://www.maistraatti.fi/maistraatit/Etela-Suomen-laani/Lansi-Uudenmaan-maistraatti/Raaseporin-yksikko/

 

Om du har frågor om ditt uppehållstillstånd skall du kontakta polisen.

 

Raseborgs polisstationer


Ekenäs Polisstation


Formansallén 4
PB 9, 10601 Ekenäs
Tfn 0295 430 281

 

Till polisen skall man alltid boka tid via:

www.poliisi.fi

 

2.Utkomst

Arbete 

Om du söker arbete kan du ta kontakt med arbets- och näringsbyrån.

 

Karis Arbets- och näringsbyrå

Ystadsgatan 3

10600 Ekenäs

Tfn: 0295 0 40 000

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Det finns praktisk handledning att söka arbete på internet på työnhakuopas-info

http://www.hyria.fi/files/4524/MaMu_tyonhakuopas_101210.pdf

 

Om du inte har arbete kan du ansöka om stöd från Folkpensionsanstalten (FPA), som även betalar bostadsstöd, barnbidrag och dylikt.

 

 

Folkpensionsanstalter

 

Ekenäs FPA

Drottningsgatan 7

PB 38, 10601 EKENÄS

Tfn 020 692 221

 

Karis FPA

Centralgatan 88

PB 44, 10301 KARIS

Tfn 020 692 227

www.kela.fi

 

Hangö FPA

Vinkelgatan 12

PB 55 , 10901 Hangö

Tfn 020 692 227

 

Raseborgs Socialbyrå

Om du inte har några inkomster eller jobb kan du ansöka om stöd från socialbyrån

 

Ekenäs socialbyrå


Besöksadress: Raseborgsvägen 37 A huset  10650 Ekenäs
Postadress: PB 18, 10611 Raseborg

Tidsbeställning: tfn 019-289 2240

Raseborgs stads växel 019-289 2000

 

Karis - Pojo socialbyrå


Besöksadress:Nils Grabbegatan 5(2.vån.), 10300 Karis

Postadress: PB 18, 10611 Raseborg

Tidsbeställning: tfn 019 289 2212

Raseborgs stads växel 019 289 2000

www.raseborg.fi/service/halso-och-sjukvard/social-service

 

Hangö socialbyrå

Besöksadress: Bulevarden 6 , 10900 Hangö

Tidsbeställning : tfn 019 220 3490

Hangö stads växel 019 22031

 

Skattebyrån

I Finland betalar man skatter på sina inkomster. Om du har frågor gällande dina skatter ta kontakt med skattebyrån.

 

Nylands Skattebyrå

Raseborgs verksamhetsområde
Stationsvägen 4
PB 51, 10601 Ekenäs
växel 09 7311 20

www.vero.fi

 

 

3. Boende

 

Om du söker bostad kan du ta kontakt med kommunen där det är fastighetsskötseln som sköter dessa ärenden.

 

Raseborgs stads Fastighetsskötsel

Besöksadress: Ystadsgatan 3, Ekenäs

Postadress: PB 58, 10611 Raseborg

Tfn 019 289 2811

www.raseborg.fi/service/intern-service/fastighetsskotsel/hyresbostader

 

I Raseborg är bara en liten del av bostäderna kommunala. Största delen av hyresbostäderna är privata. Därför är det bra att ta kontakt även med privata bostadstjänster, däribland Godome, KAS hyresbostäder, Raseborgs Disponent- och Bokföringscentral, och LUISP. Även lokala tidningar har bostadsannonser

 

Hangö stads hyresbostäder.

Boulevarden 6, 10900 Hangö

telefon:019-22031(växel)

www.hanko.fi/palvelut/asuminen

 

 

4. Hälsovård

 

I Finland har vi ett offentligt hälsovårdssystem. Du kan välja vilken hälsostation du vill använda inom din kommun men när du gjort valet är du bunden till den platsen för ett år framåt. Om du blir sjuk ta kontakt med lokala hälsovårdscentraler i Ekenäs, Karis eller Pojo.

 

Ekenäs hälsostation

Östra strandgatan 9(VN sjukhus)

10600 Ekenäs

Tfn 019 289 3000

 

Karis Hälsostation, Carema

Bulevarden 21
10300 Karis
Tfn: 019 289 3400

Hälsovårdsstationen i Pojo


Orkdalsvägen 4
10420 Skuru
Tfn 019 289 3120

www.raseborg.fi/service/halso-och-sjukvard/halsovardcentraler

 

Hangö hälsocentral

Esplanaden 85

10900 Hangö

Tfn 019 22031

 

Hälsovårdscentralerna stänger kl. 16, så om du insjuknar efter detta klockslag eller på veckosluten eller helger bör du då ta kontakt med Västra Nylands Sjukhus.

 

Raseborgs Sjukhus

 

Östra Strandgatan 9
PB 1020, 10601 Ekenäs

Tfn 019 2241

www.hus.fi

 

Receptmediciner och vanliga mediciner får du från närmaste apotek i Ekenäs, Karis eller Pojo.

 

Nya Apoteket i Ekenäs

Stationsvägen 6
10600 Ekenäs

Tfn 019 241 2426

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ekenäs första apotek

 

Rådhustorget 4

10600 Ekenäs

Tfn 019 2411441

Telefonrecept 019 2411015

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Karis Apotek

Köpmansgatan 9
10300 Karis

Telefon: 019 230018

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Pojo Apotek

Pojovägen 6,

10420 Raseborg

Tfn: 019 2453440

www.raseborg.fi/service/halso-och-sjukvard/jour

 

Apotek Hangö

Nycandergatan 18

10900 hangö

tfn: 019 248 2312

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

I nödfall ring 112.

 

 

5. Utbildning

 

Språkundervisning ordnas i många läroanstalter i Raseborg. Uppgifter om undervisning, speciellt språk- och yrkesinriktad undervisning, får du från arbets- och näringsbyrån. Även Medborgarinstitutet, MBI, ordnar kurser.

 

Medborgarinstitutet

Kansliet: 019 289 2765

Ekenäs: Höijersvägen 3, 10600 Ekenäs

Karis: Torggatan 8 , 10300 Karis

 Pojo: Gamla Åbovägen 75, 10420 Skuru

 Hangö: Skolgatan 9 -11 , 10900 Hangö (tfn 040 137 3936)

 

 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.raasepori.fi/kansalaisopisto/

www.hanko.fi/palvelut/koulutus/kansalaisopistot

 

Hangö svenska medborgarinstitut

(se uppgifterna ovan)

 

Axxell

 

Bangatan 75

10300 Karis

Tfn:0290 01 7520

www.axxell.fi(där hittas de övriga Axxell utbildningsställen i Karis och Ekenäs)

 

 

Västra Nylands folkhögskola

Pumpviken 3

10300 Karis

Tfn:019 222600

 

Lärkkulla

Lärkkullavägen 22

10300 Karis

Tfn:019 275 7200

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Yrkeshögskolan Novia

Raseborgsvägen 9

10600 Ekenäs

019 2248000

www.novia.fi

 

Luksia

Raseborg: Stabsgatan 16(hus 6) 10300 Karis  019-369 61

Hangö: Bangatan 12-14, 10900 Hangö  019-369 61

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.luksia.fi

 

 

6. Skolor och dagvård för barn

 

Alla barn mellan åldern 9 månader och 7 år har rätt till kommunal dagvård.

 

Adress: Ystadsgatan 3, våning 3

10611 Raseborg

tfn 019 289 2150.

www.raseborg.fi/service/dagvard

 

I Finland råder läroplikt för 7-16 åringar. Vårdnadshavarna anmäler sina barn för skolgång till Bildningskansliet i Raseborg.

 

Raseborgs Bildningskansli

Besöksardressen: Ystadsgatan 3, 10600 Ekenäs

Postadressen: PB 58, 10611 Raseborg

Kanslisekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tfn 019 289 2146

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

http://www.raseborg.fi/service/skola-och-utbildning

 

Hangö skolbyrå

Halmstadsgatan 7 B , 10900 Hangö

Kanslist , tfn , 019 220 3604

 

 

7. Religion

 

Huvudreligion i Finland är den kristna evangelisk-lutherska, dit 73 % av Finlands befolkning hör.

 

Evangeliskt – Lutherska församlingar

 

Ekenäs församling

Besöksadress: Larssonsvägen 1

10 600 Ekenäs

Postadress: Pb 68, 10 601 Ekenäs

Kyrkoherdeämbetet: 019 24 11 060

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.ekenasforsamling.fi/

 

Karis församling

Kyrkoherdeämbetet

Centralgatan 23, 10300 Karis

Tfn 019 279 3000,

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.karjaanseurakunta.fi/

Pojo församling

Pastorskansliet finns i församlingshemmet

Adress: Orkdalsvägen 6, 10420 Skuru

Tfn 019 223 9930

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.pojoevl.fi/

 

Hangö svenska församlling

Pastorskansliet : Boulevarden 17 , 10900 hangö

Tfn 019 263 0620

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ortodoxa Kyrkan

 

Det andra officiella religiösa samfundet i Finland är den Ortodoxa kyrkan, dit ungefär 1% av befolkningen hör till. De närmaste kyrkorna finns i Hangö och Lojo

 

Hangö ortodoxa kyrka

Pyhien apostolienvertaisten Vladimirin ja Maria Magdaleenan kirkko
Täktomvägen 5, 10900 Hangö

Tfn 040 168 1499

 

Lojo Ortodoxa

Karjalan valistajien kirkko
Garvargatan 4, 08100 Lojo
tfn. 0207 220 658

 

Lojos präst, Kalevi Kasala, har hand även om Hangös kyrka: 020 7220 659

www.ort.fi/fi/

 

Katolska kyrkan

 

”Marian seurakunta” har ansvar över nyland

Tallvägen 2 00270 Helsingfors

Tfn 09 2411 633

http://katolinen.net/

Judendom

Helsingfors Judiska församling

Malmgatan 26

00100 Helsingfors

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Raseborg frikyrka

Sigfrid Aronius gatan 2

Raseborg

Tfn 0400 969 784

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Hangö svenska metodistförsamling

Bangatan 29 , 10900 Hangö

tfn. 019 248 1342

 

Hangö pingstvänner

Klippvägen 1 , 10960 Hangö

tfn . 044 076 7890

www.hangonhelluntaisrk.net

 

Åbo Församling

Brahegatan 17, 20100 Åbo

Tfn 02 231 2557

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Islam:

                   

Karis moské

Lärkkullavägen 20, 10300 Karis

Ansvarig Imam Mohammad Ahamed: 040 4423778

 

 

8. Bibliotek

 

Från biblioteket kan du låna böcker, tidningar, musik och dylikt.

 

Ekenäs bibliotek

Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs
Tfn 019 289 2950

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Karis bibliotek

Centralgatan 90-92, 10300 Karis

Tfn 019 289 2970

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Pojo bibliotek

Centrumpromenaden 4, 10420 Skuru
Tfn 019 289 2980

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.raseborg.fi/service/bibliotek

 

Hangö bibliotek

Berggatan 3 - 5 , 10900 Hangö

Tfn 019 220 3380

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

           Lappvik filialbibliotek  tfn 040 189 3151

9. Loppmarknader och Arbetsverkstäder

 

Det finns många loppmarknader, återvinningscentraler och aktivitetscenter i Raseborgs område där du kan köpa återanvända kläder, möbler och dylikt för ett billigt pris.

Ekenäs

 

Loppis-Kirppis Elefant

 Trollbergsvägen 10, Ekenäs

Tfn 040- 966 7060

 

Ekenäs Köp & Sälj

Rådhustorget, Ekenäs

Tfn 0400 468 288, 0400 474 817


Ekenäs Second-hand shop

Drottninggatan 2, Ekenäs

Tfn041 464 8144

Emmaus

Haugesundsvägen 18, Ekenäs

Tfn 019 241 2447
www.emmaus-westervik.com


Horsbäck Loppis & Köp och Sälj

Mekanikervägen 4

Tfn 050 928 5499


Loppis/Kirppis Kassler

Pehr Sommars gata ,Ekenäs 

Missionsboden

Järnvägsgatan 15, Ekenäs 

 

Karis

 

Kaippari- loppis

Nils Grabbegatan 4

Tfn 050 516 0595


Karis Aktivitets Center

Landsbrovägen 30

Tfn 019 233 656, 040 593 5465
www.monitoimikeskus.fi


Karisma Inredningshus

Självbetjäningsloppis.

Köpmansgatan 5

Tfn 040 416 9450

www.karisma-in.fi


Missionstorget

Kanaltorget

Tfn 019 230 874, 0500 997 101

Finlands Röda Kors- loppis

April-September

Månadens första lördag

Puimala- byggnaden

 

Billnäs

 

Ruukki Kirppis/Bruks Loppis

Bruksvägen 8

Mittemot saxfabriken

Tfn 0400 665 471

www.kk-apu.fi

 

Hangö

Lähimmäinen

Esplanaden 62 , 10900 Hangö

Tfn 044 508 7307 / 040 561 8777

www.lahimmainenhanko.fi 

 

10. Fritid

 

Det finns många möjligheter till fritidsaktiviteter i Raseborg. Inom idrotten är de populäraste handboll, fotboll och golf. Kisakeskus ordnar mångsidig motionsverksamhet. Ekenäs har dessutom en simhall. Det finns även mängder av kulturaktiviteter.

 

Musikinstitutet Raseborg

Raseborgsvägen 6 - 8, 10600 Ekenäs

tfn. 019 289 2750

 

Ekenäs simhall

Flemingsgatan 19, 10600 Ekenäs

tfn 019 289 2190.

 

Urheiluopisto Kisakeskus

Besöksadress: Kullaanniemi 220, 10420 Skuru

Postadress: PB 1, 10471 Fiskars
Tel. 019 223 0300

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ekenäs Idrotssförening

Fotboll,innebandy,handboll och frisbee golf .

www.eif.fi

 

Ekenäs Cricket Club

0440 554 445

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.ekenas.cc

 

 

För fritidsaktiviteter rekommenderas även Raseborgs egna infosida.

Där kan du också  söka uppgifter om olika idrottsföreningar

 

 

11.Allmän information om det finländska samhället

Kolla in www.infopankki.fi som du också hittar som länk på invandrarbyråns

hemsida(Information om Finland)

 

 

 

I nödfall ring 112