Si një emigrant i ri i ardhur në Raseborg mund të fillosh duke kontaktuar Shërbimin për emigracion në Västra Nyland

(Västra Nyland Invandrartjäns), i cili është përgjegjës lidhur me qështjet e emigranteve në rrethinë.

Ne përgjigjemi lidhur me atë se si të gjeni banesë,se si funksionon shërbimi shëndetësor dhe social etj.

 

Shërbimi për emigracion në Västra Nyland

 

Rezervimi i kohës: 019 289 2295

Thirrjet mund të bëhen në Ekenäs :e hënë,e martë,e mërkurë ora 10 -13

Adresa:Raseborgsvägen 37 A, Ekenäs

Karis : (Torggatan 8 ) e mërkurë ora 13 -15

Hangö.(Bulevarden 6) e enjte ora 13-15

Adresa postale:PB 18,10611 Raseborg

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.raseborg.fi/migrant

Mund te klikoni ne linkun dhe ju dergon ne faqen e kërkuar.

1.Regjistrimi

2.Papunësia

3.Banimi

4.Përkujdesi shëndetsorë

5.Shkollimi

6.Shkollat dhe qerdhet e fëmijëve

7.Religjioni

8.Biblioteka

9.Tregjet e sendeve të vjetra dhe punëtoritë e punësimit

10.Koha e lirë

11.Informata të pergjithshme për shoqërinë finlandeze

 

1. Regjistrimi

Ti si nje emigrant i ri ne Raseborg mund te kontaktoni sa ma shpejte magjistraten.

Raseborgs Magjistrat

Adrësa: Forsmansallén 4

PB 49, 10601 EKENÄS

Centrali i tel: 071 873 1430

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.maistraatti.fi

Nese ke pyetje rreth lejen e qendrimit kontaktoni policine.

Statcionet e Policies ne Raseborg

Ekenäs Police

Forsmansallén 4

PB 9, 10601 Ekenäs

Tfn 0295 430 281

www.poliisi.fi

 

2.Papunësia

Zyra e tatimit

 

Ne Finlande paguhet tatimi në të ardhura.Nëse keni pyetje lidhur me tatimin

kontaktoni zyren tatimore.(skkabyrån)

Puna

 

Nëse kërkoni punë ju mund të kontaktoni zyren per punësim dhe zhvillim

 

Zyra për punësim dhe zhvillim në Karis

 

Ystadsgatan 3

10600 Ekenäs

tel.0295 0 40 000

raasepori@te byran.fi

 

 

Nëse nuk keni punë mundë të kërkoni ndihmë nga Enti për sigurim (FPA), e cila edhe ju paguan ndihmën për banim,

shtesat e fëmijëve dhe ndihma të tilla.

 

Enti i sigurimit (KELA)

 

Ekenäs FPA

Drottningsgatan 7

PB 38,10601 EKENÄS

tel. 020 692 221

 

Karis FPA

Centralgatan 88

PB 44,10301 KARIS

TEL. 020 692 227

 

Hangö FPA

Vinkelgatan 12

PB 55 , 10901 Hangö

TEL.020 692 227

 

Zyra sociale në Raseborg

 

Nëse nuk ke të ardhura apo je i papunë mundë të kërkosh ndihmë sociale.

 

Zyra e socialit në Ekenäs

Adresa:Raseborgsvägen 37 A, 10650 Ekenäs

Adresa postale:PB 18,10611 Raseborg

Caktimi i kohës: tel. 019 289 2212

Centrali i tel. 019 289 2000

www.raseborg.fi/service/halso och sjukvard/social service

 

Zyra e socialit në Karis

Adresa :Nils Grabbegatan 5,10300 Karis

postadresa:PB 18 ,10611 Raseborg

caktimi i kohës: tel.019 289 2212

centrali telef. i Raseborit 019 289 2000

www.raseborg.fi/service/halso och sjukvard/social service

 

Zyra e socialit në Hangö

Adresa: Boulevarden 6, 10900 Hangö

caktimi i kohës: tel. 019 220 3490

centrali i telef. 019 220 31

 

 

 

 

 

Zyra tatimore në Nyland

 

 

striale Raseborg

Stacionsvägen 4

PB 51,10601 Ekenäs

central.tel.(09) 7311 20

www.vero.fi

 

 

3.Banimi

 

Nëse kërkoni banesë duhet të kontaktoni me komunën ku shërbimi për menaxhim të pronës

mirret me këto qështje.

 

Shërbimi për menaxhim të pronë në Raseborg

 

Adresa: Ystadsgatan 3 ,Ekenäs

Adresa postale: PB 58,106011 Raseborg

tel. 019 289 2811

www.raseborg.fi/service/intern service/fastighetsskotsel/hyresbostader

 

Në Raseborg vetëm një pjesë e vogël e banesave janë pronë e komunës.Pjesa më e madhe e banesave janë private.

Për këtë arsye është mirë të kontaktoni shërbimet private banesore,sikur,Godome,KAS banesa me qira,Raseborg Disponent

dhe LUISP,pse jo edhe gazetat lokale bëjnë anonsime(lajmërime) të banesave.

 

4.Përkujdesi shëndetësor

 

Në Finlandë kemi një sistem publik shëndetësor.Ju mund të zgjedhni cilin stacion shëndetësor ta përdorni në komunën tuaj,

por kur të bëni zgjedhjen jeni të obliguar që një vit mos ta ndryshoni.Nëse sëmureni kontaktoni shtëpinë e shëndetit në

Ekenäs,Karis apo pojo.

 

Shtëpia e shëndetit në Ekenäs

 

Östra strandgatan 9

10600 Ekenäs

tel. 019 289 3000

 

Shtëpia e shëndetit në Karis

 

Bulevarden 21

10300 Karis

tel.019 289 3400

 

Shtëpia e shëndetit në Pojo

 

Orkdalsvägen 4

10420 Skuru

tel. 019 289 3120

www.raseborg.fi/service/halso och sjukvard/halsovardcentraler

 

Shtepia e Shendetit ne Hangö

Adresa: Esplandaden 85

10900 Hangö

tel:019 22 031

 

 

Shtëpitë e shëndetit mbyllen ora 16.00,kështu që nëse sëmureni pas kësaj kohe ose vikendeve duhet të kontaktoni me spitalin

në Ekenäs(Raseborg Sjukhus)

 

Spitali në Västra Nyland

 

Östra Strandgatan 9

PB 1020,10601 Ekenäs

tel.(019) 2241

www.hus.fi

 

Ilaqet me recept dhe ilaqet e zakonshme i merrni në barnatoren më të afërt në Ekenäs,Karis apo Pojo.

 

Nya Apoteket i Ekenäs

 

Stacionsvägen 6

10600 Ekenäs

tel.(019) 241 2426

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ekenäs första apotek

 

Rådhustorget 4

10600 Ekenäs

tel. 019 2411441

Receptat me tel. 019 2411015

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Karis Apotek

 

Köpmansgatan 9

10300 Karis

tel. 019 230018

 

Pojo Apotek

 

Pojovägen 6

10420 Raseborg

tel.019 2453440

www.raseborg.fi/halso och sjukvard/jour

 

Apotek Hangö

Nycandergatan 18

10900 Hangö

tel.019 248 2312

www.hangonapteekki.fi

 

 

Në raste urgjente thirrni 112

 

 

5.Shkollimi

 

Mësimi i gjuhës organizohet në shumë lokale mësimore në Raseborg.Të dhënat rreth mësimit,

veqanërisht të gjuhës dhe mësimit të ndonjë profesioni,i merrni nga enti për punësim.Edhe

instituti për te rritur (MBI), organizon kurse të ndryshme.

 

Instituti për të rritur (MBI)

 

zyra : (019) 289 2765

 

Ekenäs:Höijersvägen 3 ,10600 Ekenäs

 

Karis:Torggatan 8,10300 Karis

 

Pojo:Gamla Åbovägen 75, 10420 Skuru

 

Hangö:Skolgatan 9-11 , 10900 Hangö(tel.040 137 3936)

 

e post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.raasepori.fi/kansalaisopisto/

 

AXXELL

 

Bangatan 75,10300 Karis

tel.0290 0170

 

 

Västra Nylan Folkhögskola

 

Pumpviken 3

10300 karis

tel.019 2226011

 

Lärkkulla

 

Lärkkullavägen 22

10300 Karis

tel.019 275 7200

 

Yrkehögskolan NOVIA

 

Raseborgvägen 9

10600 Ekenäs

019 2248000

 

 

6.Shkollat dhe qerdhet e fëmijëve

 

Të gjithë fëmijët prej moshës 9 muaj deri 7 vjet kanë të drejtë për përkujdesje

në qerdhe.

 

Adresa: Ystadsgatan 3,kati 3

10611 Raseborg

tel. 019 289 2150

www.raseborg.fi/sevice/dagvard

 

Në Finlandë shkollimi i detyrueshëm është prej 7 16 vjet.Prindërit duhet ti lajmërojnë

fëmijët e tyre për shkollim në zyren e arsimit në Raseborg.

 

Zyra e arsimit në Raseborg

 

Adresa: Ystadsgatan 3,10600 Ekenäs

Postadresa:PB 58,10611 Raseborg

sekretarjae zyres Arja Holm tel. 019 289 2146

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.raseborg.fi/service/skola och utbildning

 

Hangö Zyra e Shkollës

Halmstadsgatan 7 B, 10900 Hangö

Kanslist, tel: 019 220 36 04

 

 

 

 

 

7.Religjioni

 

Religjioni kryesor në Finlandë është Krishterë evangjelist luterant,ku rreth 85 % e

popullit finlandez i takojnë këtij religjioni.

 

Asamblea e kishës Evangeliste Luterante

 

Ekenäs församling

Adresa Larssonvägen 1

10600 Ekenäs

postadresa:PB 68,10601 ekenäs

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.ekenesforsamling.fi

 

Karis församling

 

Zyra kryesore

Centralgatan 23,10300 Karis

tel. 019 279 3000

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.karjaans.eurakunta.fi

 

Pojo församling

 

Zyra e Pastorit gjindet në ndertesën e kishës

adresa:Orkdalsvägen 6,10420 Skuru

tel. 019 223 9930

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.pojoevl.fi

 

Hangö svenska församling

Zyra e priftit

Boulevarden 17, 10900 Hangö

Tel: 019 263 0620

email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Kisha Ortodokse

 

Religjioni i dytë zyrtar në finlandë është kisha Ortodokse,ku rreth 1% e popullatës

i takojnë këtij religjioni.Kishat më të af̈rta gjinden në Hango edhe Lojo.

 

Kisha Ortodokse në Hango

 

Pyhien apostolienvertaisten Vladimirin ja Marian Magdaleenan kirkko

Täktomvägen 5,10900 Hangö

tel.040 168 1499

 

Lojo Ortodoxa

 

Karjalan valistaijen kirkko

Garvargvägen 4,08100 Lojo

tel.0207 220 658

 

Prifti i lojos,Kalevi Kasala,kujdeset edhe për kishën në Hango:020 7220 659

www.ort.fi

 

Kisha katolike (Katolska kyrkan)

 

́́Marian seurakuntá́ është përgjegjëse për Nyland

Tallvägen 2, 00270 Helsinki

www.katolinen.net

 

Judendom

Helsingfors Judiska församling

Malmgatan 26

00100 Helsingfors

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Raseborg frikyrka

Sigrid Aroniusgatan 2

Raseborg

tel.0400 969 784

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Hangö svenska metodistförsamling

Bangatan 29 , 10900 Hangö

tel.019 248 1342

 

Hangö pingstvänner

Klippvägen 1 , 10960 Hangö

tel.044 076 7890

www.hanko-helluntai.seurakunta.net

 

Åbo församling

Brahegatan 17,20100 Åbo

tel.02 231 2557

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Islami

 

Xhamia në Karis

Lärkkullavägen 20,10300 Karis

Imami përgjegjës Mohammad Ahmed: 040 4423778

 

 

8.Biblioteka

 

Në bibliotekë mund të huazoni libra,revista,muzikë etj.

 

Ekenäs bibliotek

Raseborgvägen 8, 10600 Ekenäs

tel. 019 289 2950

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Karis bibliotek

 

Centralgatan 90 92,10300 Karis

tel.019 289 2970

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Pojo bibliotek

 

Centrumpromenaden 4, 10420 skuru

tel.019 289 2980

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.raseborg.fi/service/bibliotek

 

Hangö bibliotek

Berggatan 3-5 , 10900 Hangö

tel.019 220 3380

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lappvik filialbibliotek tel.040 189 3151

 

 

9.Tregjet e sendeve të vjetra dhe punëtoritë e punësimit

 

Ka shumë dyqane me sende të përdorura,qendra ku mblidhen sendet e papërdorura dhe qendra

të aktiviteteve të ndryshme në rretinën e Rasebortit.Aty mund të bleni rroba të përdorura,mobilje

dhe gjëra të tilla me cmime shumë të lira.

 

Ekenäs

Loppis-Kirppis Elefant

Trollbergsvägen 10, Ekenäs

tel.040-966 7060

 

Ekenäs köp och sälj

Rådhustorget,Ekenäs

tel.0400 468 288,0400 474 817

 

Ekenäs second hand shop

Drottningsgatan 2,Ekenäs

tel.041 464 8144

 

Emmaus

Haugesundsvägen 18,Ekenäs

tel.019 241 2447

www.emmaus westervik.com

 

 

Horsbäck Loppis&Köp och Sälj

Mekanikervägen 4

tel.050 928 5499

 

Loppis/Kirppis Kassler

Pehr Sommarsgata,Ekenäs

 

Missionsboden

Järnsvägsgatan 15,Ekenäs

 

Karis

 

Kaippar loppis

Nils Grabbegatan 4

tel. 050 516 0595

 

Karis Aktivitet Center

Landsbrovägen 30

tel. 019 233 656, 040 593 5465

www.monitoimikeskus.fi

 

Karisma Inredningshus

Självbetjäningsloppis

Köpmansgatan 5

tel.040 416 9450

www.karisma in.fi

 

Missionstorget

Kanaltorget

tel.019 230 874, 0500 997 101

 

Finlands Röda Körs loppis

April september

Të hënën e parë të muajit

Puimala

 

Billnäs

Ruuki Kirppis

Bruksvägen 8

p̈rballë fabrikës Fiskars

tel. 0400 665 471

www.kk apu.fi

 

Hangö

Lähimmäinen

Esplanaden 62 , 10900 Hangö

tel.044 508 7307 / 019 248 7294

 

10. Koha e lirë

 

Ka shumë mundësi për aktivitete të lira në Raseborg.Në sport më i popullarizuari është hendbolli,futbolli dhe golfi.

Kisakeskusi organizon disa lloje të ndyshme të aktiviteteve sportive.Ekenäsi ka edhe pishinën.Ka gjithashtu edhe

shumë aktivitete kulturore.

 

Instituti i muzikës në Raseborg

 

Raseborgsvägen 6 8 , 10600 Ekenäs

tel. 019 289 2750

 

Pishina në Ekenäs

 

Flemingsgatan 19,10600 Ekenäs

tel. 019 289 2190

 

Qendra sportive Kisakeskus

 

adresa:kullaanniemi 220,10420 Skuru

adresa:PB 1 ,10471 Fiskars

tel. 019 223 0300 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Për aktivitetet e lira rekomandohet edhe infosida e Raseborit.

 

11. Informata të pergjithshme për shoqërinë finlandeze

 

Shiko në www.infopankki.fi ku ju mund të gjeni edhe faqen e zyres së emigracionit

(informata për Finlandën)

 

Në raste urgjente thirrni 112