VÄSTRA NYLANDS INVANDRARTJÄNST

är mottagningspunkt för invandrare i Raseborg och Hangö. Byrån betjänar alla invandrare,myndigheter och invånare.

 

Invandrare

Byrån är till för alla invandrare som kommer till Raseborg och Hangö. Vi ger råd och vägleder i alla frågor som gäller boende och livet på orten, såsom bostad, arbete, utbildning eller hälsovårdstjänster. Välkommen att hälsa på och diskutera!

Vi hjälper till med ansökan av uppehållstillstånd, med återförening av familjer och besöksinbjudan till släktingar.

Vi förmedlar tolkar. För mera information, se punkten Tolkstjänster.

På vår byrå finns det gott om handböcker och broschyrer på olika språk som handlar om en invandrarens liv.

Tillsammans med varje invandrare gör vi en personlig inledande kartläggning som främjar integration. Därmed blir vägen till att bli en kommuninvånare smidigare och det blir lättare att hitta sin egen plats i samhället.

 

Myndigheter

Det är väsentligt för invandrarnas integrering att myndigheter och invandrarbyrån samarbetar. Vi ber alla myndigheter hänvisa invandrare till vår byrå för att diskutera, få råd och göra den inledande kartläggning som främjar integration.

Vi ger gärna råd i alla frågor som gäller invandring. Vi har en helhetssyn i dem samt kunskap om individuella invandrares integrationsprocess.

På personliga möten på invandrarbyrån klarlägger man invandrarens uppgifter om bakgrund, färdigheter och styrkor samt behoven. Den inledande kartläggningen är en väsentlig del av en lyckad integration. Byrån har hand om den inledande kartläggningen av alla invandrare utom dem som är kunder hos TE-byrån.

Invandrarbyrån ansvarar för koordineringen av integrationstigen.

Vi förmedlar tolkar. För mera information, se punkten Tolktjänster.

Vi ger råd även i andra frågor som gäller invandrare.        

 

Lokala invånare

Vi kan kontaktas i samtliga ärenden som berör invandrare. Det skulle också hjälpa oss att utveckla vår verksamhet.

Biblioteket på byrån innehåller rikligt med material om invandring.
Välkomna att ta del av materialet!   

Vi informerar även om vänfamilj-verksamheten.