Sydspetsens miljöhälsa övervakar de hygieniska förhållandena på allmänna badstränder och små allmänna badstränder. Totalt övervakas 10 allmänna badstränder, sk. EU badstränder och 25 små allmänna badstränder på området. Badvattenkvaliteten kontrolleras innan badsäsongen börjar vid de sk. EU-badstränderna och samtliga allmänna badstränder kontrolleras sedan med tre prov jämt utspridda under badsäsongen.

Vädret under badsäsongen 2016 var svalt och några hetare perioder förekom inte alls. Blågröna alger konstaterades ändå vid Box och Campingens badstränder i augusti. Inga överskridningar av åtgärdsgränserna förekom i de myndighetsprov som tagits under badsäsongen 2017. På Knipnäs badstrand misstänktes badklåda i början av augusti och användarna informerades om detta på badstranden, på Raseborgs stads hemsidor samt via media.

Det skedde en del förbättringar i badvattenklasserna sedan senaste år. Badvattenklasserna för de senaste fyra åren framgår ur tabell 1. Knipans badstrand fick ännu badvattenklassen dålig. Knipans badvatten har klassificerats som dåligt fyra år i rad. Campingens badvattenklass är tillfredställande, men alla övriga EU-badstränder på området fick klassificeringen bra eller utmärkt. Diskussioner förs om åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten vid Knipans badstrand.

För EU-badstränderna bestäms en badvattenklass efter varje badsäsong. Vid beräkningarna beaktas badvattenresultat från de fyra senaste säsongerna, dvs. i år resultat från åren 2014-2017. Badvatten-resultaten för EU-badstränderna samt badvattenklassen rapporteras årligen till Regionförvaltningsverket, som i sin tur rapporterar vidare till Institutet för hälsa och välfärd. Badvattnet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredställande eller dåligt.