Vid åttatiden i morse skedde det en järnvägsolycka på Hangöbanan i Skogby i Raseborg. Ett militärfordon krockade med rälsbussen. Polisen har bekräftat att 11 personer är skadade och 4 har omkommit, varav tre är beväringar.

Räddningsverket och polisen ansvarar för information till allmänheten. Tilläggsuppgifter bl.a. på http://www.lup.fi/sv-FI och http://www.poliisi.fi/ Läs det senaste meddelandet här.

 

Västra Nylands polisinrättning fortsätter den tekniska undersökningen på olycksplatsen. Ledningen för undersökningen av olyckan har överförts till polisinrättningens krävande trafikbrottsundersökning på huvudpolisstationen i Esbo.

Raseborgs stad framför sina kondoleanser till de omkomnas anhöriga. Staden sorgeflaggar på centrala platser fram till kl. 18 i dag.

Krishjälp
Raseborgs stad erbjuder krishjälp tillsammans med andra aktörer.

Kontaktuppgifter för psykisk krishjälp:

RASEBORG
Ledande psykolog Helena Schöldström, GSM 0400 37 74 32 to 26.10.2017 fram till kl. 22
Raseborgs församling: Ekenäs kyrka har öppet to 26.10.2017 kl. 12–20 och fre 27.10.2017 kl. 16–18
Journummer varje kväll fr.o.m. kl. 18, GSM 0400 22 11 80 (https://evl.fi/forstasidan)

HANGÖ
Hangö hälsocentral jourtid kl. 8–16, tfn 019 2203 555
Hangö krisnummer kl. 8–16, GSM 040 135 9499
Psykiatrisk sjukskötare, journummer 26.10.2017 fram till kl. 22, GSM 040 684 1551
Hangö församling har öppet 26.10.2017 kl. 15–18 (närvarande: präst + diakon + psykiatrisk sjukskötare kl. 16–18)

BRO-ENHET
Vardagar kl. 8–20, veckoslut kl. 10–18, GSM 050 4276566
Öppenvårdens stödavdelning, tfn 019 224 3050 dygnet runt

LANDSOMFATTANDE SOCIAL- OCH KRISJOUR
Jour dygnet runt, tfn 09 8392 4005