VR Track meddelar att järnvägsbron i Karis stängs för trafiken fr.o.m. 4.6.2018!