Tillståndsbestämmelserna i regleringstillståndet av Lojo sjö vid Svartåforsen möjliggör inte i detta nu en vettig reglering i alla vattensituationer. Regleringen är för tillfälle kopplad till kalender och med hjälp av  ändringar i tillståndsbestämmelserna kan det vara möjligt, att jämna ut flödesvariationerna i Svartån samt att säkerställa ett vattenstånd i Lojo sjö, som passar bättre för sjöns rekreationsanvändning. Utredningen gällande utvecklandet av regleringen har blivit  klar (http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/lohikalat_karjaanjokeen/lohjanjarven_saannostely).

I utredningen granskar man hur Lojo sjös nuvarande regleringsbestämmelser fungerar i olika vattensituationer. Vid beräkningarna har man även beaktat klimatförändringens inverkan. I utredningen granskade man utöver Lojo  sjös bestämmelser även Hiidenvesi sjös och Vaskijärvi sjös regleringsbestämmelser och hur de fungerar och granskar eventuella förändringsbehov. Inom ramen för arbetet simulerade man olika regleringsändringar i Svartåns vattendrag. Beräkningarna gjordes med  en simulationsmall, som baserar sig på Finlands miljöcentrals (Syke) vattendragsmodellsystem, som med en förhållandevis liten arbetsinsats kan modifieras för ett enskilt vattendrag.

I granskningen ingick att man ändrar den obligatoriska till kalendern bundna regleringen till en mera flexibel reglering, som bättre beaktar olika vattensituationer. Dessutom granskade man en höjning av vattenytan i slutet  av sommaren, för att förbättra möjligheterna till rekreation samt att minska avledningen av vatten under tiden för vårsådden och på det sättet minska risken att åkrarna dränks.

Granskningen av utvecklandet av regleringen har gjorts av Finlands miljöcentral. Arbetet styrdes och finansierades av en ledningsgrupp i vilken ingick Nylands NTM- central, städerna Raseborg, Lojo och Högfors, kommunerna  Vichtis och Loppi, innehavaren av regleringstillståndet Koskienergia Oy, Helsingforsnejdens miljötjänster samt Västra Nylands vatten och miljö rf.

Projektets ledningsgrupp beslöt, efter att finansieringen säkerställts, att inleda beredningen av ändringen av regleringstillståndet. Ändringen av tillståndet finansieras av Nylands NTM-central, Koskienergia Oy och av  områdets kommuner Lojo, Raseborg och Vichtis. Om beredningen av ändringen av regleringstillståndet kommer man under våren 2018, att ordna informationstillfällen för allmänheten.

Utvecklandet av regleringen ingår som en del i Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvisionen, som ingåtts mellan vattendragskommunerna och Västra Nylands vatten och miljö rf.

Tilläggsuppgifter:

Kari Rantakokko, ledande vattenhushållningssakkunnig, Nylands NTM-central, tel. 040-532 8793, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö, tel. 050 575 1738, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.