Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför nästa år. Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat och uppdateras årligen efter badsäsongen. Förändringar i badvattenklasser har skett för badstränder i Ingå, Hangö och Raseborg.
Det har skett några ändringar i klassificeringarna jämfört med föregående badsäsong. I Raseborg försämrades klassifikationen för Campingens badstrand från bra till tillfredställande. Knipans badvattenklass är fortfarande dålig.

Badvattenklasser:

Knipan
2014 Dålig
2015 Dålig
2016 Dålig
Gumnäs
2014 Bra
2015 Bra
2016 Bra
 Svedja
2014 Utmärkt
2015 Utmärkt
2016 Utmärkt
Campingen
2014 Bra
2015 Bra
2016 Tillfredställande

Att en badstrand klassificeras som dålig, förutsätter att myndigheten tillsammans med strandens upprätthållare ser över möjliga orsaker till den dåliga kvaliteten och sammanställer anvisningar eller vidtar åtgärder enligt behov.

Det har inte förekomit några överskridningar av åtgärdsgränserna i badvattenprov tagna vid Knipans badstrand under badsäsongen 2016. Det har tagits extra prover från badstranden under sommaren, för att noggrannare följa upp badvattenkvaliteten. Enligt överenskommelse med tekniska centralen i Raseborg fortsätter man att noggrannare följa med vattenkvaliteten även under nästa års badsäsong. Närmare information kommer att finnas tillgängligt för badarna i början av nästa säsong både på badstranden och på denna hemsida.

Tilläggsuppgifter på Sydspetsens hemsida.