Samhällstekniska enheten vid Raseborgs stad och Sydspetsens miljöhälsa meddelar att det eventuellt har förekommit badklåda vid Knipnäs badstrand i Ekenäs. Badklåda orsakas av larver till Trichobilharzia Cercaria Ocellata. Främst är det fråga om allergiska symptom, som utslag och klåda. Misstanken ger inte upphov till badförbud.
Badarna uppmanas iaktta följande efter simning för att minska eventuella symptom:
- Duscha i rent vatten
- Torka huden väl med grov handduk

Information om misstanken sätts upp på badstranden och på strandens hemsida.
Mera information i ärendet ges nästa vecka.