Inga fler uppgifter om badklåda vid Knipnäs badstrand har kommit fram. Eftersom ett fall ändå bekräftats har Samhällstekniska enheten vid Raseborgs stad och Sydspetsens miljöhälsa beslutat att informationen om eventuell förekomst av badklåda hålls kvar på Knipnäs badstrand åtminstone till slutet av badsäsongen.

Badklåda orsakas av sugmaskenTrichobilharzia Cercaria Ocellatas larver, då de i misstag angriper människan när de söker efter sina egentliga värdar, fåglar. Parasiten har flera utvecklingsstadier, så förekomsten av larverna varierar naturligt. Man kan inte rutinmässigt med hjälp av t.ex. vattenprov förutspå sannolikheten för att någon skall drabbas av badklåda. Det är inte heller fråga om en sådan hälsofara, som skulle ge upphov till badförbud.

Badklådan kännetecknas av allergiska symptom, som utslag och klåda. Torkning med grov handduk och duschande i rent vatten efter simning kan minska på symptomen.