Raseborgs stad har beställt en inflyttningsundersökning av företaget Innolink.

Viktiga resultat från undersökningen

  • 93 % skulle rekommendera Raseborgs stad som bostadsområde för sina vänner och bekanta.
  • 86 % tror att de bor i Raseborg om fem år.
  • 71 % av de svarande kände till Raseborgs stad väl innan de flyttade hit.

Målet med Innolinks undersökning av inflyttningsattraktion var att utreda Raseborgs stads attraktionskraft från de personers synvinkel, som flyttat hit under de senaste åren. Undersökningen genomfördes som telefonintervjuer i november 2017. Undersökningen baserar sig på 300 svar.

Tilläggsuppgifter ger:

utvecklingschef Fredrika Åkerö, tfn. 019-289 2738