Nästa vecka (v.51) inleds rivningsarbetet av byggnaden i Norra hamnen, där nattklubben Number One tidigare fanns.

Det följer stadens beslut och tidtabell, och under våren 2018 påbörjar företaget Opportunito sitt nybygge på ungefär samma plats. Den nya byggnaden skall enligt preliminär tidtabell vara klar inför sommaren 2019.

För rivningsarbetet har beviljats rivningslov av stadens byggnadstillsynsmyndighet samt undantagslov av stadens planläggningsenhet.

För invånare innebär rivningen ökad lastbilstrafik till och från platsen. Raseborgs stad har upphandlat rivningsarbetet.

För mera information:

Jan Gröndahl, teknisk direktör, 019-289 2550

Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef, 019-289 3904