Drömmen blir sann: byggande av Svartå fiskvägars två lägre fiskvägar börjar i vår - uppdragstagaren vald, tilläggsfinansiering av ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet har på sitt möte 15.2.2018 beviljat Svartåns fiskvägar en 320 000 euros tilläggsfinansiering. I och med denna finansiering kan förverkligande av de två lägsta fiskvägarna, Åminnefors och Billnäs börja i vår. Statens finansieringsandel i byggandet stiger till 1,12 milj. Euro.

Raseborgs stad har valt byggnadsprojektets uppdragstagare. Stadsstyrelsen valde GRK Kallio Oy vars anbud är 2,51 milj. Euro. Sammanlagt 7 anbud kom in. Enligt anbudet byggs fiskvägarna samtidigt under år 2018 så att Åminnefors kan tas i bruk våren 2019 och Billnäs på hösten 2019. Förverkligandet av de två första fiskvägar öppnar 24 kilometer å med sidobäck. Svartån är ett av den nationella fiskvägsstrategins spetsprojekt.

Raseborgs stadsstyrelse beviljade på sitt möte 19.2.2018 110 000 euro tilläggsfinansiering, och Lojo stad ska behandla ett utkast på 60 000 euro i tilläggsfinansiering på sitt möte 6.3.2018. Av Karisåns fiskeområden deltar Pojo-Ekenäs och Lojosjöns fiskeområde i finansieringen av fiskvägarna med sammanlagt 70 000 euro. Statens andel steg nu och är för tillfället 45 %.

Raseborgs stad, Freshabit LIFE IP Karisån-projektet samt styrgruppen för projektet Lohikalat Karjaanjoelle – Vesistövisio 2021 har arbetat bestämt för att befrämja projektet. Regionförvaltningens tillstånd för byggandet erhölls våren 2017. Det byggs också nervandringsrutterna för fiskvägarna. Undersökningar kring nervandring gjordes ännu våren och sommaren 2017 och utgående från dessa resultat har man redan i planeringsskedet kunnat utveckla lösningar.

Tillsammans mot målsättningar

I den gemensamma styrgruppen för Freshabit-projeketet och Vesistövisio är, utöver områdets kommuner och LUVY:s representanter, också Koskienergia Oy, Jyväskylä universitet, Forstyrelsen, Naturresursinsitutet och Ekoenergia-märket representerade. Som expertpartner fungerar Nylands NTM-central och som finansiär Sappi Kirkniemi. Som nya finansiärer finns Pojo-Ekenäs och Lojosjöns fiskeområeden där de betydande finansieringsförslagen behandlar senare i vår i medlemsmöten.

”Vi är mycket glada över att vi av staten fick tilläggsfinansiering utöver den tidigare beviljade spetsprojektfinansieringen och att också fiskeområden kom med och stödja byggandet av fiskvägarna.” –konstaterar verksamhetsledare Jaana Pönni från LUVY.

”Nu får vi börja bygga, vi når målet. Vi måste bara komma ihåg att det kommer säkert att ta årtionden av tid och långsiktigt samarbete för att de för årtionden sedan försvunna vandringsfiskstammen återhämtar sig i Svartån,” säger Piia Nordström från Raseborgs stad.

 

Tilläggsinformation

Piia Nordström, ansvarig gatuchef, Raseborgs stad, tel. 019 289 3852, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jaana Pönni, verksamhetschef, Västra Nylands vatten och miljö rf, tel. 050 575 1738, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.