Albert de la Chapelle tog år 2005 initiativ till grundandet av en fond vid Svenska litteratursällskapet i Finland för att stöda och befordra kvalitetskonst, kultur och bildning i den svenskspråkiga miljön i västra Nyland. Fonden har under årens lopp inköpt konst som donerats till Västra Nylands landskapsmuseum, och även på andra sätt stött museets verksamhet. Fondens konstsamling omfattar i dagens läge 45 verk.


Professor Albert de la Chapelle härstammar från Lindö i Tenala. Han har utfört en lång och förtjänstfull gärning som forskare inom genetiken och han innehade fram till sin pensionering 1997 professuren i medicinsk genetik vid Helsingfors Universitet och erhöll samma år som första medicinare akademikers titel. Efter sin pensionering i Finland mottog han en professur i cancer- och molekylärgenetik vid Ohio State University i Columbus, USA, där han fortfarande är verksam.


För att på ett ändamålsenligare sätt kunna verka konsten till fromma har Albert de la Chapelle nu grundat en självständig stiftelse. Albert de la Chapelles konststiftelse har för avsikt att i samråd med Raseborgs stad uppföra en nybyggnad i anslutning till det nuvarande museicentret i Ekenäs. Då byggnaden färdigställts är avsikten att överlåta den till staden. För planeringen av byggnaden kommer en arkitekttävling för inbjudna arkitekter att ordnas. Donators förhoppning är att resultatet ska bli en spektakulär byggnad – ett konstverk i sig.


Tidtabellen är än så länge oviss eftersom byggstarten förutsätter en ändring av stadsplanen, men konststiftelsens och museets förhoppning är att formaliteterna ska kunna skötas i en relativt snabb takt.


I västra Nyland finns inget egentligt konstmuseum men de årliga utställningarna i Fiskars är viktiga händelser som placerar västra Nyland på kartan för konst. Ett nytt konstmuseum skulle på ett utmärkt sätt komplettera EKTAs nuvarande utställningsverksamhet som består av de permanenta utställningarna ”Alla tiders Raseborg” och ”Helene Schjerfbecks liv och konst” jämte de gamla museibyggnaderna på området och de tillfälliga utställningarna i utställningshallen. Tillsammans med Galleri Elverket som finns på samma område och som visar modern konst uppstår i och med nybygget ett attraktivt konst- och kulturkvarter i centrum av Ekenäs i Raseborg.
Albert de la Chapelles fonds konstsamling visas under tiden 26.4-26.8.2018 i EKTA museum.

 

Tilläggsinformation ges av:
Ragnar Lundqvist, stadsdirektör, Raseborgs stad, tfn 019 289 2001
Dan Lindholm, museichef, EKTA museum, tfn 019 289 2501
Henrik de la Chapelle, Albert de la Chapelles konststiftelse, tfn 040 060 6042, (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
Göran Wörlund, Albert de la Chapelles konststiftelse, tfn 09 633 007 Anträffbar via telefon vardagar kl. 09-16, (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)