Raseborgs hälsovårdscentral gjorde vid årsskiftet 2017-2018 en invånarenkät angående verksamheten på hälsostationerna. Enligt enkätsvaren är Raseborgsbor i det stora hela nöjda med den service de får på hälsostationerna.

Digitala tjänster på önskelistan

Mera digitala tjänster och längre öppethållningstider önskades av invånarna som svarat på enkäten, och många förnyelser planeras redan: tidsbokning via nätet tas i bruk under det här året och en chattjänst finns också i planerna. Egenvårdsdirektiv i elektroniskt format tar man fram som bäst.

Ett försök med förlängda öppethållningstider har redan startat på Ekenäs hälsostation – hälsostationen tar nu emot patienter till kl. 18 från måndag till onsdag (tidsbeställning per telefon, 019 289 3000 kl. 8-16).

Utmaningar i läkarrekrytering

I enkäten lyfte många fram utmaningen att få läkartider. Speciellt Pojo känner av läkarbristen.
- Det är ett allmänt problem i hela Finland att få allmänläkare till bashälsovården. Det har vi också känt av i Raseborg de senaste åren, säger Susanna Nordström, enhetschef för hälsovårdstjänster.

- Vi är mycket medvetna om situationen och jobbar hela tiden för att läkare ska hitta till Raseborg. Vi rekryterar aktivt via många olika kanaler och försöker hitta nya sätt att nå ut, berättar överskötare Annika Rehn.

262 personer svarade på enkäten och bland alla som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter lottades ut två Arabiamuggar med Raseborgstema. Det var Christina Lindqvist från Ekenäs som hade fru Fortuna på sin sida.


Tilläggsinformation ges av:
Susanna Nordström, enhetschef för öppen hälso- och sjukvård, tel. 019 289 2215