Direktionen för Raseborgs Vatten har på sitt möte 6.3.2018 godkänt bokslutet för 2017.

Ta del av bokslutet här.

Analysresultaten från proven tagna fredagen den 18.8.2017 visar att vattnet från Mjölbolsta vattentag åter fyll-ler rekommendationerna. I likhet med tidigare prov konstaterades inga koliforma bakterier och mängden heterotrofa bakterier i utgående vattnet hade sjunkit till normalnivå, 11 cfu/ml. Därmed kan kokningsuppma-ningen som gavs för Karis östra delar och Svartå bruk fredagen den 18.8.2017 upphävas.

Uppföljningen av vattenkvaliteten återgår till rutintillsyn. Inga ytterligare pressmeddelanden ges i ärendet.

Tilläggsuppgifter:

Driftchef Guy Westerholm, Raseborgs Vatten 044 744 6555