Enligt direktionens beslut 3.10.2017 § 52 sker inga förändringar i vattenpriserna 1.1.2018.

 doc Avgifter 1.1.2018

 

Enligt direktionens beslut 7.10.2015 § 44 sker inga förändringar i vattenpriserna 1.1.2016.

 

doc Avgifter 1.1.2016

 

Vattenpriserna är oförändrade även 1.1.2017 enligt direktionens beslut 4.10.2016 § 34.

 

doc Avgifter 1.1.2017