5.12.2002 VD Jan-Einar Nybom från Ab Utbildning Sydväst och VD Henrik Ekblom från Karis Telefon Ab undertecknar ett samarbetsavtal med målsättningen att utveckla IT-kunnandet i regionen.

23.9.2003, 3.10.2003 Karis Telefon registrerar domainerna Raseborg.fi och Raasepori.fi.

12.5.2004 Innehållsbolaget SydWeb Ab som ägs gemensamt av Ab Utbildning Sydväst och Karis Telefon Ab grundas. Konkreta diskussioner om en regionportal inleds.

29.06.2004 Pilotprojektet "Raseborgs regionnät" grundas med Ab Utbildning Sydväst/Jan-Einar Nybom, huvudansvarig, Karis stad/ Kaj Lindholm, Karis Kurscenter/Lasse Tallqvist och Karis Telefon Ab/Henrik Ekblom som medlemmar/undertecknare. I projektet ingår utvecklandet av regionportalen Raseborg.fi.

15.9.2004 Diskussioner inleds med stiftelsen Pro Artibus VD Peter Heinström om arrangerandet av en logo-, symbol- och grafiktävling för portalen.

17.9.2004 En arbetsgrupp bestående av DI Oskar Signell, SydWeb, VD Jari Niemi, SydWeb, Eija Taskinen, programchef för Raseborgs utvecklingsprogram, RUP samt Samuel Nissfolk, Karis stads ADB-chef, håller sitt första möte. Arbetsgruppen planerar den första versionen av portalen Raseborg.fi, som förverkligas av DI Oskar Signell från SydWeb Ab.

18.10.2004 Pilotprojektet Raseborgs regionnät beviljas 100 042 € utvecklingspengar av Nylands förbund.

12 - 18.1.2005 Veritas, Andelsbanken Raseborg, Fiskars Abp och Folkhälsan meddelar sitt intresse att stöda logotävlingen ekonomiskt.

21.1.2005 Första versionen av portalen Raseborg.fi publiceras.

21.1.2005 - 22.4.2005 Stiftelsen Pro Artibus utlyser i samarbete med Yrkeshögskolan Sydväst och SydWeb Ab som finansiär en logo-, symbol- och grafiktävling för portalen Raseborg.fi. Grafiktävlingen sköts av projektledare Sabina Westerholm och VD Peter Heinström från Pro Artibus i samarbete med DI Oskar Signell från SydWeb Ab.

18.4.2005 Hangö stad ansluter sig till Raseborgs regionnät.

13.5.2005 En jury, bestående av en blandning av representanter för regionens kommuner och konstnärer, väljer ut en vinnare till logotävlingen samt även andra och tredje placering. Som ordförande för juryn fungerar Jan-Einar Nybom från Ab Utbildning Sydväst.

16.5.2005 Ekenäs stad och Pojo kommun ansluter sig till Raseborgs regionnät.

3.6.2005 Det vinnande logoförslaget och portalgrafiken presenteras för pressen.

13.6.2005 Ingå kommun gör principbeslut att ansluta sig till Raseborgs regionnät.

8.7.2005 Version 2 av portalen publiceras. Bland nyheterna finns en ny layout och den nya logon, en evenemangskalender och ett föreningsregister.

3.2.2006 Ett företagsregister över hela regionen publiceras på portalen. Registret underhålls och finansieras av Raseborgs näringslivscentral.

9.6.2006 Version 3 av portalen publiceras. Bland nyheterna finns en bloggfunktion, där den första skribenten är Holger Wickström från Karis, en sida med webkameror och en kartfunktion.

1.2.2007 En webbplats om en möjlig kommunsamgång öppnas i anslutning till portalen. På webbplatsen finns nyheter, bloggar, veckans fråga och ett diskussionsforum.

29.2.2008 Portalen, logo och domainer överförs till Ekenäs stad för kommande Raseborgs stads räkning. I avtalet sägs det att "avsikten är att i samarbete mellan Raseborgs stad, Sydweb och regionala partners utveckla Raseborg.fi som en informativ och attraktiv portal för hela regionen."