Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande helheten Gamla bastun invid Stallörsparken i Ekenäs

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning tomt (710-2-11-66) på Västvallen 11. Tomtens areal är 1544 m² med en byggrätt om 650 m². På tomten finns tre byggna-der, Gamla bastun från 1919: ett unikt stenhus som tidigare har fungerat som allmän bastu, samlingslokal och ateljé. Bostadshuset från sent 1800-tal: har använts som bostadbyggnad. Nya bastun från 1969: har använts som allmän bastu.