Skriv ut

På denna sida informeras om aktuella planprojekt, om när planerna är framlagda, när invånarmöten hålls samt när och hur man kan påverka planläggningen. För att titta på material på dessa sidor behöver du Adobe Reader.

Planmaterial finns också till påseende enligt markanvändnings- och byggnadslagen på Raseborgs stads stadsplaneringsavdelning, Tekniska centralen, Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis.


Planområdet omfattar områden norr om Svartån samt områden för kompletterande byggnation längs med Sjöängsvägen i Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 49 ha. Målet med planändringen är att finna en sådan planläggningslösning som stöder utvecklingen av området och dess företagsverksamhet samtidigt som man drar nytta av industrimiljöns historiska värde.

Läs mer...

Planeringsområdet består av den västra delen av kvarter 42 i Ekenäs centrum i det så kallade museikvarteret. Huvudmålsättningen med planändringen är att möjliggöra ett byggande av ett kommande konstmuseum som del av ett större kulturkvarter i Ekenäs centrum.

Läs mer...

Planområdet är beläget i Raseborgs skärgård ca 18 km sydost om Ekenäs. Planeringsområdets areal är ca 4,0 ha. Målsättningen med planeringen är att uppgöra en stranddetaljplan med vilken utövandet av uthyrning av stugor möjliggörs och med vilken områdets byggnadsrätt i enlighet med detta definieras noggrannare.

Läs mer...

Planeringsområdet är beläget i Ekenäs centrum, ca 400 meter öster om resecentrum, i korsningen av Liljedahlsgatan och Järvägsgatan. Detaljplanens huvudmålsättning är att utreda möjligheterna till modernt boende i centrum av Ekenäs som kan betjäna delvis äldreboende. Samtidigt ändras gällande plan så at (det oförverkligade) området med fristående småhus i områdets östra del ändras till rekreationsområde.

Läs mer...

Allmänt invånarmöte arrangeras på torsdag 23.8.2018 kl 18-20 i Samlingslokalen (Lokalen), adress: Fiskarsvägen 318, 10470 Fiskars. Vid tillfället presenteras planens beredningsmaterial, varefter workshop arrangeras.

Planeringsområdet är beläget i Raseborgs stad, i den norra delen av Fiskars by som kallas det "övre bruket". Planändringsområdet utsträcker sig i öster till kvarteren vid Malcolmvägen och i väster till Fiskars torg. Målsättningarna med planändringen är att lösa oklarheter gällande trafiklösningar på övre brukets område och vid Fiskarsvägen matbutik, samt att trygga framtida utvecklingsmöjlihgeter för området, som en funktionellt mångsidig och aktiv del av bruksmiljön.

Läs mer...

Planområdet ligger sydost om Karis resecentrum på fastigheter öster och väster om Kilavägen Raseborgs stad. Planändringsområdets areal är ca 1,8 ha. Målet med planändringen är att göra det möjligt att bygga två eller tre flervåningsbostadshus på den östra sidan av Kilavägen. Förutom nya våningshus är avsikten även att strukturera småhusbyggandet längs Blåbärsgatan.

Läs mer...

Området omfattar de obebyggda byggnadsplatserna i den gällande stranddetaljplanen samt Wäxärs norra stränder av fastigheten Wäxär RNr 1:237.

Läs mer...